Зелен център ще подпомага политиките за устойчивост и енергетика у нас

В проекта на БФБ участват представители на бизнеса, академичната общност и държавни институции